29 oktober 2013

Se över gnagskydden inför vintern

Närbild på körsbärsgren med skada.
Under vintern sinar matförråden för rådjur, harar och annat vilt. Då är risken stor att djuren söker sig till villaträdgårdar för att äta på unga träd och buskar som sticker upp över snön. För att förhindra sådana angrepp är det bra att se över och sätta på gnagskydd redan nu, innan snö och tjäle försvårar jobbet.

Själv upptäckte jag nyligen en skada på det fina sötkörsbärsträd 'Büttners späte rote', som min son fick i namngivningspresent. Jag misstänker att rådjur orsakat problemet. En stor del av sårytan är redan övervallad, men frågan är om det räcker. Jag tänkte dock vänta till nästa säsong för att ta ställning till om grenen behöver tas bort helt (vilket skulle vara sorgligt på ett så ungt träd).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...