15 augusti 2013

Hjälp ett bi - hjälp dig själv

Två bin i en bikupa
Två tredjedelar av alla odlade grödor i världen, är beroende av pollinering för att bära frukt. Det jobbet görs framför allt av bin. Dessa flitiga små insekter lever dock extremt farligt och man har börjat prata om en global bidöd.

I Sichuanprovinsen i Kina har bina helt dött ut. Där får bönderna själva pollinera sina fruktträd. I södra Tyskland dog 80 procent av alla odlade bin år 2010, och i Sverige en fjärdedel. Under förra årets vinter strök en tredjedel av alla odlade bin i USA med. Dessutom är cirka en tredjedel av de 300 arter bin vi har i Sverige, utrotningshotade.

Enligt entomologen (insektsforskaren) Diana Cox-Foster på Pennsylvania State University, kan man jämföra situationen med kanariefågeln i gruvan. Det är en signal om ett större hot. "With honeybee colonies, you have the ability to open them up and see what’s going on. There are many other species needed for pollination, but with most of those, we don’t have the ability to see what’s happening."

Troligtvis är det flera faktorer som sammantaget lett till kollapsen: gifter inom jordbruket, upprensningar av dikesgrenar och andra orörda platser som lett till svält, minskad mångfald i faunan, svampangrepp, samt små kvalster som både sprider sjukdomar och suger näring ur sina värddjur. Ovanpå detta har många bisamhällen drabbats av CCD (colony collaps disorder) - en företeelse då bina frankt lämnar sin kupa och försvinner.

För människors del är det dock inte bara mattillgången som skulle påverkas om bina försvann. Djuren är även flitiga pollinerare av växter med andra funktioner - som att att rena vatten, binda mark och neutralisera koldioxid. På det lilla planet, i den egna trädgården, är bina självklart viktiga för att det ska bli någon skörd överhuvud taget. Men också för storleken på de enskilda frukterna. Ju fler gånger en äppelblomma pollineras, desto större blir äpplet.

Insektsholk från Granngården.

I denna insektsholk från Granngården finns det rum för både vildbin, fjärilar och nyckelpigor.

Saker du själv kan göra för att förbättra bi-situationen:

  • Adoptera bin som sköts av organisationen Bee Urban. 25 bin kostar 50 kronor.   • Stockholmsbaserade företag kan upplåta en plats för bikupor som Bee Urban sköter om. Som tack får arbetsplatsen all honung som produceras.

  • Plantera växter som uppskattas av bin. Exempelvis timjan, mynta, salvia och lavendel.

  • Låt det vara vilt i kanterna. Då får du mindre gräs att klippa och insekterna ges ett härligt tillhåll.

  • Att anlägga en äng är vackert och bra för insektsmiljön.

  • Bygg ett vildbihotell av smala, ihopbuntade bamburör. Eller köp en färdig insektsholk hos exempelvis Granngården.

  • Tak av sedum eller gräs lockar både bin och andra insekter.

  • Donera en slant till Naturskyddsföreningens arbete för att bevara våra bin.

  • Skaffa dig ett eget bisamhälle. (Både min mor och bror har kupor, så just biodling får dock vänta för egen del.)
Bikupor
Min mamma startade upp sina två kupor i våras, och de har redan gett litervis med honung.

Närbild på arbetande bin.Här är bin i färd med att bygga en vaxkaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...